Data wydarzenia:

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ankura Gadgila

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zawiadamiają, że dnia 14 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Ankura Gadgila pt.: „Wpływ mutacji FUS związanych z ALS na aktywność U7 snRNP i ekspresję genów kanonicznych histonów rdzeniowych w komórkach neuronalnych” (“The effect of ALS-associated FUS mutations on U7 snRNP activity and the expression of core canonical histone genes in neuronal cells”).

Promotor: prof. UAM dr hab. Katarzyna Dorota Raczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
  • prof. IChB PAN dr hab. Agnieszka Fiszer (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN)
  • prof. dr hab. Piotr Kozłowski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie zdalnym, przy użyciu MS Teams. Link do udziału w obronie zostanie udostępniony po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłoszenia należy przesyłać, najpóźniej do dnia 12 lipca 2022 r. do godz. 14.00, do mgr Magdaleny Walczak – m.walczak@amu.edu.pl.
Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/gadgil-ankur

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o obronie A. Gadgil.pdf 11.11.2022 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o obronie A. Gadgil.pdf(505.2 KB)