Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dheeraja Kumara Sarkara

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 20 lutego 2024 r. o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Dheeraja Kumara Sarkara

“Simulations of binding processes in proteins”
(pl.: „Symulacje procesów wiązania ligandów w białkach”)

Promotor:

prof. UAM dr hab. Jan Brezovsky (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Tomasz Borowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  • prof. Luis Saraivo Macedo Timmers (Uniwersytet Vale do Taquari, w Brazylii)
  • dr Petr Kulhanek (National Centre for Biomolecular Research w Czechach)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie zdalnym, przy użyciu MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a850099f10f504da39023aeb1ed005808%40thread.tacv2/1704371278323?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ab78d2e-806d-4db1-9764-187496d14151%22%7d

Link do udziału w obronie może zostać przekazany e-mailowo, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: m.walczak@amu.edu.pl

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/dheeraj-kumar-sarkar

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Dheeraj Kumar Sarkar_zawiadomienie o obronie.pdf 9.02.2024 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Dheeraj Kumar Sarkar_zawiadomienie o obronie.pdf(543.8 KB)