Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Chojnackiej

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 8 maja 2023 r. o godz. 11.00, sala Parter, Collegium Biologicum ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

mgr Aleksandry Chojnackiej

pt.: „Charakterystyka genów z rodziny MIR444 w jęczmieniu zwyczajnym (Hordeum vulgare) i ich potencjału kodującego” (“Characterization of the genes from the MIR444 gene family in barley (Hordeum vulgare) and their coding potential ”).

Promotor:
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Recenzenci:
prof. dr hab. Ewa Łojkowska (Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk (Zakład Genomiki Funkcjonalnej, Państwowy Instytut Badawczy)
prof. IGR PAN dr hab. Lidia Błaszczyk (Instytut Genetyki Roślin PAN)

Egzemplarz rozprawy doktorskiej, recenzje i streszczenie rozprawy zamieszczone są na stronie BIP: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/chojnacka-aleksandra

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o obronie - Magdalena Walczak.pdf 14.04.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o obronie - Magdalena Walczak.pdf(467.4 KB)