Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Gruszki

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 01 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Joanny Gruszki

pt.: „Modele rozwoju oraz agregacje larwalne chrząszcza nekrofagicznego z gatunku Necrodes littoralis L. (Staphylinidae: Silphinae)”

Promotor:

  • prof. UAM dr hab. Szymon Matuszewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Marcin Kadej, Uniwersytet Wrocławski
  • prof. dr hab. Bernard Staniec, Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
  • dr hab. inż. Paweł Sienkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie zdalnym, przy użyciu MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a850099f10f504da39023aeb1ed005808%40thread.tacv2/1696496092190?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ab78d2e-806d-4db1-9764-187496d14151%22%7d

Link do udziału w obronie może zostać przekazany również e-mailowo, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: m.walczak@amu.edu.pl

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem:

https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/gruszka-joanna

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Gruszka Joanna_zawiadomienie o obronie_Magdalena Walczak.pdf 16.10.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Gruszka Joanna_zawiadomienie o obronie_Magdalena Walczak.pdf(529.2 KB)