Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Dłużewskiej

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 4 października 2023 r. o godz. 9:30 w Audytorium im. Józefa Paczoskiego, Collegium Biologicum w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Julii Dłużewskiej

pt.: „Kontrola crossing-over poprzez białko MSH2 wykrywające nieprawidłowo dopasowane pary zasad DNA w odpowiedzi na wzór chromosomowej heterozygotyczności u Arabidopsis thaliana”

“Crossover control by mismatch detection protein MSH2 in response to the chromosome heterozygosity pattern in Arabidopsis thaliana”

Promotor:
prof. UAM dr hab. Piotr Ziółkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:
prof. Peter Schlögelhofer (Uniwersytet Wiedeński)
prof. dr hab. Robert Hasterok (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. IChB PAN dr hab. Agnieszka Żmieńko (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie hybrydowym, zdalnie, przy użyciu MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a850099f10f504da39023aeb1ed005808%40thread.tacv2/1693899895386?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ab78d2e-806d-4db1-9764-187496d14151%22%7d
Link do udziału w obronie może zostać przekazany również e-mailowo, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: m.walczak@amu.edu.pl
Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/dluzewska-julia

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o obronie mgr J Dłużewska.pdf 11.09.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o obronie mgr J Dłużewska.pdf(603.1 KB)