Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mai Szymańskiej-Lejman

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 22 maja 2023 r. o godz. 09.30 w Auli, Collegium Biologicum ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

mgr Mai Szymańskiej - Lejman

pt.: „Wpływ polimorfizmu DNA pomiędzy homologami na formowanie mejotycznych crossing-over w skali całogenomowej i na poziomie gorących miejsc rekombinacji u Arabidopsis thaliana

“Impact of DNA interhomolog polymorphism on meiotic crossover formation at the genome-wide and recombination hotspot scale in Arabidopsis thaliana”

Promotor:
prof. UAM dr hab. Piotr Ziółkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Recenzenci:
prof. Christine Mezard (Institut Jean-Pierre Bourgin)
prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
prof. IGR PAN dr hab. Robert Malinowski (Instytut Genetyki Roślin PAN)

Egzemplarz rozprawy doktorskiej, recenzje i streszczenie rozprawy zamieszczone są na stronie: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/szymanska_lejman-maja

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz