Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Ziojły

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 15 lutego 2023 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Ziojły

pt.: „ Rola czynnika transkrypcyjnego ETV1 w adhezji ludzkich pluripotencjalnych komórek macierzystych i rozwoju in vitro ludzkiej endokrynnej trzustki”

“The role of ETV1 transcription factor in human pluripotent stem cell adhesion and human endocrine pancreas development in vitro”

Promotor:

prof. UAM dr hab. Małgorzata Borowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko (Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego)

prof. dr hab. Józef Dulak (Zakład Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

prof. IChB PAN dr hab. Maciej Figiel (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w sali L Wydziału Biologii oraz przy użyciu MS Teams.

Link do udziału w obronie w formie zdalnej zostanie udostępniony po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłoszenia należy przesyłać, najpóźniej do dnia 13.02.2023 r. do godz. 15.00, do mgr Magdaleny Walczak – m.walczak@amu.edu.pl.

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem:

https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/ziojla-natalia

Przewodnicząca

Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Ziojły.pdf 18.01.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Ziojły.pdf(553.2 KB)