Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauli Szcześniewskiej

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 18 stycznia 2024 r. o godz. 10:30, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej – Mała Aula

mgr Pauli Szcześniewskiej

pt.: „Ocena związku funkcji neuropoznawczych z otyłością dziecięcą”

Promotor:

prof. UAM dr hab. Tomasz Hanć (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

  • dr hab. Monika Krzyżanowska (Uniwersytet Wrocławski)
  • prof. UŁ dr hab. Aneta Sitek (Uniwersytet Łódzki)
  • prof. SWPS dr hab. Jarosław Michałowski (SWPS Poznań)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie hybrydowym przy użyciu MS Teams oraz w Małej Auli

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a850099f10f504da39023aeb1ed005808%40thread.tacv2/1701160797797?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ab78d2e-806d-4db1-9764-187496d14151%22%7d

Link do udziału w obronie może zostać przekazany również e-mailowo, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: m.walczak@amu.edu.pl

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/szczesniewska-paula

Przewodnicząca

Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Szcześniewska Paula zawiadomienie o obronie.pdf 4.12.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Szcześniewska Paula zawiadomienie o obronie.pdf(524.5 KB)