Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pushpalaty Kayasthy

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 17 stycznia 2024 r. o godz. 11:00, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Pushpalaty Kayasthy

pt.: . „Rodzaj Paramacrobiotus (Tardigrada): taksonomia integratywna, biogeografia oraz wpływ czynników stresowych na wybrane gatunki”
“The genus Paramacrobiotus (Tardigrada): integrative taxonomy, biogeography and effects of stress factors on the selected species”

Promotor:
prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Promotor pomocniczy:
dr Monika Mioduchowska (Uniwersytet Gdański)

Recenzenci:

  • Prof. UŁ dr hab. Karolina Bącela-Spychalska (Uniwersytet Łódzki)
  • prof. UŚ dr hab. inż. Agnieszka Babczyńska (Uniwersytet Śląski)
  • prof. Nadja Mobjerg – University of Copenhagen

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie hybrydowym, przy użyciu MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a850099f10f504da39023aeb1ed005808%40thread.tacv2/1701087317916?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ab78d2e-806d-4db1-9764-187496d14151%22%7d

Link do udziału w obronie może zostać przekazany również e-mailowo, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: m.walczak@amu.edu.pl

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/kayastha-pushpalata

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Kayastha Pushpalata_zawiadomienie o obronie_Magdalena Walczak.pdf 1.12.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Kayastha Pushpalata_zawiadomienie o obronie_Magdalena Walczak.pdf(552.1 KB)