Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Surpety

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 13 października 2023 r. o godz. 13.00 w Audytorium im. Józefa Paczoskiego, Collegium Biologicum w Poznaniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Bartłomieja Surpety


pt.: „Modelowanie molekularne zależności struktura-dynamika-funkcja w białkach”
“Molecular modeling of structure -dynamics-function relationships in proteins”

Promotor:
prof. UAM dr hab. Jan Brezovski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:
prof. dr hab. Tomasz Borowski (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN)
dr Petr Kulhánek (Uniwersytet Masaryka)
dr Stanislav Kozmon (Instytut Chemii, Słowacka Akademia Nauk)

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/surpeta-bartlomiej

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o obronie mgr B Surpety.pdf 11.09.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o obronie mgr B Surpety.pdf(451.9 KB)