Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Carlosa Eduardo Sequeirosa Borja

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 9 października 2023 r. o godz. 9:30, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Carlosa Eduardo Sequeiros Borja

pt.: „Środki transportu ligandów w białkach”
“Ligand transport pathways in proteins”

Promotor:
prof. UAM dr hab. Jan Brezovski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Recenzenci:
prof. dr hab. Wiesław Nowak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
doc. RNDr. David Hoksza, PhD (Uniwersytet Karola w Pradze)
doc. RNDr. Robert Vácha, PhD (Uniwersytet Masaryka)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie zdalnym, przy użyciu MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a850099f10f504da39023aeb1ed005808%40thread.tacv2/1694001636209?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ab78d2e-806d-4db1-9764-187496d14151%22%7d

Link do udziału w obronie może zostać przekazany również e-mailowo, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: m.walczak@amu.edu.pl

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem:
https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/sequeiros-borja-carlos-eduardo

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie mgr Borja Carlos.pdf 11.09.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie mgr Borja Carlos.pdf(540.8 KB)