Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kopcia

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 20 listopada 2023 r. o godz. 09.30, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Piotra Kopcia

pt.: „Genetyczne determinanty odporności rzepaku (Brassica napus L.) na infekcję Plasmodiophora brassicae Wor.”
“Genetic determinants of rapeseed (Brassica napus L.) resistance against Plasmodiophora brasicae Wor. infection”

Promotor:

  • prof. dr hab. Wojciech Karłowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Małgorzata Jędryczka – Instytut Genetyki Roślin PAN
  • prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus – Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • dr Agnieszka Golicz – Justus Liebig University

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie zdalnym, przy użyciu MS Teams:

Link do udziału w obronie może zostać przekazany również e-mailowo, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: m.walczak@amu.edu.pl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a850099f10f504da39023aeb1ed005808%40thread.tacv2/1696406194374?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ab78d2e-806d-4db1-9764-187496d14151%22%7d

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem:

https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/kopec-piotr

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Kopeć_Piotr_zawiadomienie o obronie.pdf 16.10.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Kopeć_Piotr_zawiadomienie o obronie.pdf(532.8 KB)