Data wydarzenia:

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Anny Majer

Dziekan i Rada Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 27 września o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Anny Majer

"Dispersal strategies of phytophagous mites from the family Eriophyidae"

Obrona odbędzie się przy użyciu MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w obronie rozprawy proszone są o kontakt najpóźniej w dniu 26.09.2022 z Panią dr Karoliną Cerbin

link

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny jest w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, ul. Ratajczaka 38/40, link/, natomiast recenzje oraz streszczenie rozprawy zamieszczone są na stronie domowej Wydziału Biologii UAM.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
zawiadomienie-o-obronie-a.-majer.pdf 17.09.2022 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF zawiadomienie-o-obronie-a.-majer.pdf(253.4 KB)