Data wydarzenia:

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Gębali

Dnia 21 listopada 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Gębali pt: „Rola stylu oraz ekspozycji na prenatalne hormony płciowe w kształtowaniu składu ciała i dystrybucji tkanki tłuszczowej u młodych kobiet” (“The role of the lifestyle and exposure to prenatal sex hormone in body composition shaping and fatty tissue distribution in young women”)

Promotor: prof. UAM dr hab. Anita Szwed (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci: prof. US dr hab. Ewa Rębacz-Maron (Uniwersytet Szczeciński), prof. UŁ dr hab. Aneta Sitek (Uniwersytet Łódzki), prof. AWF dr hab. Łukasz Kryst (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie zdalnym, przy użyciu MS Teams. Link do udziału w obronie zostanie udostępniony po wcześniejszym zgłoszeniu. Zgłoszenia należy przesyłać, najpóźniej do dnia 17 listopada 2022 r. do godz. 14.00, do mgr Magdaleny Walczak – m.walczak@amu.edu.pl.

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/gebala-marta

Przewodnicząca

Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
zawiadomienie M.Gębala.pdf 21.10.2022 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF zawiadomienie M.Gębala.pdf(506.8 KB)