Data wydarzenia:

Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Marii Mazur

Dziekan i Rada Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 15 września o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Marii Mazur

"Organisation of the mitochondrial import complex TOB/SAM of the slime mold Dictyostelium discoideum in the process of forming of early multicellular structures"

Obrona odbędzie się przy użyciu MS Teams:

link

Osoby zainteresowane udziałem w obronie rozprawy proszone są o kontakt najpóźniej w dniu 14.09.2022 z Panią dr Karoliną Cerbin

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny jest w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, ul. Ratajczaka 38/40, link/, natomiast recenzje oraz streszczenie rozprawy zamieszczone są na stronie domowej Wydziału Biologii UAM.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
zawiadomienie-o-obronie-m.mazur.pdf 30.08.2022 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF zawiadomienie-o-obronie-m.mazur.pdf(443.9 KB)