Data wydarzenia:

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Pauli Antoniny Bednarz

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 21 lutego 2023 r. o godz. 11.30 w sali L, Collegium Biologicum ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauli Antoniny Bednarz

pt.: „Wpływ hałasu antropogenicznego na żerowanie małych ssaków w lasach miejskich”

“Influence of anthropogenic noise on small-mammal foraging in urban forests”

Promotor:
prof. UAM dr hab. Rafał Zwolak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:
prof. IBS PAN dr hab. Ireneusz Ruczyński (Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk)
dr hab. Tomasz Gortat (Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego)
dr hab. inż. Zbigniew Borowski (Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ekologii Lasu)

Egzemplarz rozprawy doktorskiej, recenzje i streszczenie rozprawy zamieszczone są na stronie:

https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/bednarz-paula-antonina

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o obronie_mgr_Pauli_Antoniny_Bednarz.pdf 18.01.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o obronie_mgr_Pauli_Antoniny_Bednarz.pdf(440.2 KB)