Data wydarzenia:

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Od komórki do człowieka - dyscypliny medyczne i niemedyczne

Szanowni Państwo!

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Od komórki do człowieka - dyscypliny medyczne i niemedyczne, która odbędzie się w formie online 17 grudnia 2022 roku.

Człowiek jest nie tylko wykonawcą wielu badań, ale często również ich obiektem. Rozwój intelektualny i technologiczny sprawił, że dostrzeżono wartość i znaczenie badań nad człowiekiem. Z drugiej strony zauważono także konieczność zmierzenia się z nieustannymi wątpliwościami i dylematami. Przekroczenie pewnych granic może doprowadzić do pogwałcenia wartości, które stanowią ważny element dla ludzkości zarówno pod kątem społecznym, prawnym, jak i etyczno-moralnym.

Zapraszamy do udziału w ważnym interdyscyplinarnym wydarzeniu, podczas którego zostaną poruszone aspekty na każdym poziomie złożoności ciała człowieka (z uwzględnieniem zwłok i prochów). Liczymy na Państwa wystąpienia, które swoją problematyką będą mieścić się w obrębie takich zagadnień, jak m.in.:

  • człowiek w badaniach podstawowych i stosowanych,
  • biobanki materiału genetycznego,
  • status zwłok i szczątków płodowych,
  • komercjalizacja ex mortuo komórek, tkanek i narządów ludzkich,
  • handel narządami w kontekście transplantologii ex mortuo,
  • funeralistyka, w tym nowe metody grzebania ciał,
  • produkty lecznicze na bazie ludzkiej krwi i ludzkiego osocza,
  • relikwie i prawno-kanoniczne badanie szczątków ludzkich,
  • problemy etyczne, regulacje prawne i postawy społeczne wobec komercjalizacji ex mortuo komórek, tkanek i narządów ludzkich.

Celem Konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń, a także identyfikacja kluczowych problemów związanych z badaniami nad człowiekiem.
­

Rejestracja
Rejestracja uczestnictwa w I turze trwa do 13 września 2022 roku.
­
­Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Więcej informacji na temat Konferencji znajdą Państwo na: link
­

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i nadsyłania zgłoszeń.
Z poważaniem,
Ewelina Chodźko

Komitet Organizacyjny Konferencji