Data wydarzenia:

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym - obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym - obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość".

Spotkanie odbędzie się w formie online 14 października 2022 roku.
­
Ośrodkowy układ nerwowy stanowi najważniejszą część układu nerwowego u kręgowców. Zarządza pracą narządów wewnętrznych, analizuje bodźce docierające do organizmu i kontroluje jego reakcje, a także odpowiada za rozwój czynności umysłowych, takich jak zapamiętywanie, czy uczenie się.

Celem Konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat współczesnych kierunków rozwoju nauk o OUN.

Zapraszamy do zgłaszania prac dotyczących budowy ośrodkowego układu nerwowego, sygnalizacji i transmisji synaptycznej, zrozumienia biologicznych podstaw działania tego układu. Podczas Konferencji poruszymy również zagadnienia, takie jak biologiczne podłoże zjawisk psychicznych i zachowań człowieka, uczenie się, pamięć oraz choroby neurologiczne i ich terapia.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, jak również pasjonatów nauk medycznych i pokrewnych.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia swoich prac badawczych w formie wystąpienia ustnego oraz zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej.

Rejestracja uczestnictwa w I turze trwa do 29 czerwca 2022 roku.
­
Szczegóły na temat Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: link
­
Zapraszamy do udziału w Wydarzeniu.

Z poważaniem,

Ewelina Chodźko|
Komitet Organizacyjny Konferencji