Data wydarzenia:

Uniwersytecka Synergia Edukacyjna. Spotkania. Spotkanie drugie: nauczycielskie zaciekawienie

Zapraszamy dyrektorki i dyrektorów szkół oraz nauczycielki i nauczycieli do udziału w drugiej konferencji z cyklu „Uniwersytecka Synergia Edukacyjna. Spotkania”. Wydarzenie odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. w Collegium Minus, przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.

Znaczenie zaangażowania nauczycielskiego jest nie do przecenienia. Niegasnąca dyskusja o okolicznościach i aspektach pracy w szkole ma swoją dynamikę, jednak niezmiennie eksponuje potrzebę rozmowy o szkole.

Kolejne spotkanie konferencyjne inicjowane przez Zespół UAM dla Najlepszych ma na celu zwrócenie uwagi na perspektywę nauczycielek i nauczycieli. Dzieje się tak dlatego, że w ubiegłorocznej dyskusji o uczniowskim zaciekawieniu silnie wybrzmiała potrzeba wsłuchania się w ich głosy. Ważne tu więc będą zarówno sprawy związane z realizacją podstawowych zadań zawodowych, jak i kwestia samorozwoju, współpracy, inicjatywności czy komunikacji.

Zapraszamy do wspólnego rozważenia wieloaspektowości pracy w środowiskach szkolnych, przede wszystkim jednak – do wyeksponowania osobowości nauczycielskiej. Jesteśmy przekonani, że przy tej okazji będzie można też podkreślić rolę Uniwersytetu w procesie kształcenia nauczycielskiego, jak również w codziennych praktykach edukacyjnych i współpracy ze szkołami.

Wypełnij formularz rejestracyjny!

Zobacz również: Podsumowanie ubiegłorocznej konferencji (.pdf)

Ramowy program konferencji

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.10 Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Joanna Wójcik, prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM

10.10-12.00 Część pierwsza – panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli instytucji wojewódzkich i miejskich, szkół oraz UAM

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-14.30 Część druga – dobre praktyki: prezentacja projektów zgłoszonych na konkurs Odkrycia z UAM (2022)

14.30-15.15 Przerwa lunchowa

15.15-16.45 Część trzecia – dyskusja o nauczycielskim zaciekawieniu (przy stolikach tematycznych); Wykłady

16.45-17.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji