Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Dobrychłopa

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

dnia 25 września 2023 r. o godz. 9:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Dobrychłopa

pt: „Modelowanie struktur przestrzennych kompleksów makromolekularnych”

Promotor:

prof. dr hab. Janusz Bujnicki (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie)

Recenzenci:
prof. dr hab. Joanna Trylska (Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego)

prof. dr hab. Cezary Czaplewski (Uniwersytet Gdański)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a850099f10f504da39023aeb1ed005808%40thread.tacv2/1693226170042?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22332fe125-dc6c-41f6-a6f0-0f1b50181043%22%7d

Link do udziału w obronie w formie zdalnej może zostać udostępniony również mailowo, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: karolka@amu.edu.pl


Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny jest w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, ul. Ratajczaka 38/40, https://repozytorium.amu.edu.pl natomiast recenzje oraz streszczenie rozprawy zamieszczone są na stronie domowej Wydziału Biologii UAM https://biologia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/postepowania-awansowe/doktoraty

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o obronie Mateusz Dobrychlop.pdf 11.09.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o obronie Mateusz Dobrychlop.pdf(486.0 KB)