Doktoraty

Akty prawne

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym, 2016Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym, 2016 (824.8 KB)

Kontakt


Dr

Karolina Cerbin

Biuro Obsługi Wydziału

Postępowania awansowe


2024

Imię i nazwisko Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
Mgr Joanna Maria Gajewska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Natalia Jędrzejczak
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF

2023

Imię i nazwisko Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
Mgr Marlena Katarzyna Cichocka
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Mateusz Dobrychłop
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Urszula Marta Eichert
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Katarzyna Kaszewska-Gilas
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Natalia Anna Marciniak-Musiał
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Małgorzata Anna Marczak
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Ewa Węgrzyn
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF

2022

Imię i nazwisko Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
Mgr Michał Damian Brzozowski
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Karolina Katarzyna Dominiak
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Weronika Erdmann
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Maciej Janicki
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Katarzyna Kwiatkowska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Alicja Małgorzata Laska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Agnieszka Anna Majer
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Monika Maria Mazur
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Martyna Plens-Gałąska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Paweł Wojciech Podkowa
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Karolina Przesmycka
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Natalia Zofia Pstrąg
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Joanna Ratajczak
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Agata Sekrecka
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Aleksandra Helena Smoczyńska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Natalia Szudarek-Trepto
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Małgorzata Tajdel-Zielińska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Julia Konstancja Zaborowska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF

2021

Imię i nazwisko Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
Mgr Oleksii Bryzghalov
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Marcin Krzysztof Dziuba
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Katarzyna Frątczak-Łagiewska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Tomasz Gulanicz
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Artur Jankowski
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Rafał Krela
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Joanna Kwiatkowska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Bartosz Łabiszak
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Oskar Piotr Musidlak
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Monika Reczuga
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Michał Sekrecki
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Marta Spochacz
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Łukasz Szewc
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Elżbieta Wanowska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Amie Wheeldon
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Filip Jaromir Wojciechowski
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF

2020

Imię i nazwisko Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
Mgr Susheel Sagar Bhat
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Paulina Brzeska-Roszczyk
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Zofia Anna Chyleńska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Magdalena Czołpińska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Aleksandra Anna John
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Małgorzata Jusiakowska-Piputa
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Małgorzata Kolicka
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Magdalena Regina Kubiak
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Klaudia Kulczyńska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Jagoda Litowczenko-Cybulska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Aleksandra Łukasiewicz
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Weronika Majer-Burman
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Patryk Nowicki
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Anna Magdalena Piaszyk-Borychowska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Halina Pietrykowska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Katarzyna Winnicka
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Natalia Wojciechowska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF

2019

Imię i nazwisko Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
Mgr Mateusz Bajczyk
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Piotr Cywoniuk
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Karolina Izbiańska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Przemysław Jagodzik
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Hanna Kijak
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Ewa Maria Kosicka
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Nicoletta Diana Makowska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Magdalena Migalska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Marta Pikosz
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Patrycja Plewka
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Mateusz Rawlik
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Michał Stanisław Rybak
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Karolina Walkowiak-Nowicka
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Martyna Węglewska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Aleksandra Wróbel
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Anna Irmina Wyrzykowska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF

2018

Imię i nazwisko Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
Mgr Izabela Broniarek
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Aleksandra Brzęk
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Daria Grobys
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Mateusz Jarmusz
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Katarzyna Maria Jasińska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Krzysztof Kowalski
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Filip Michał Mituła
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Ewelina Paluch-Lubawa
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Daria Sobańska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Weronika Sura
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Agnieszka Thompson
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Łukasz Wejnerowski
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF

2017

Imię i nazwisko Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
Mgr Tomasz Marcin Bieluszewski
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Katarzyna Błaszczyk
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Michał Bogdziewicz
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Robert Cysewski
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Aleksandra Jakubowska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Elżbieta Kaja
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Katarzyna Agata Knop
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Ewelina Małecka-Grajek
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Michał Jan Michalak
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Wojciech Rosikiewicz
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Joanna Maria Rosińska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Agata Katarzyna Stępień
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Jakub Szymkowiak
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Katarzyna Taylor
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Krzysztof Piotr Zawierucha
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF

2016

Imię i nazwisko Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczeniej
Mgr Anna Jankowiak
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Arkadiusz Kajdasz
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Agnieszka Ewa Kozieł
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Anna Maria Kubicka
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Agnieszka Anna Kutrowska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Tomasz Osiński
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Eugeniusz Pronin
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Małgorzata Szeląg
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Wiktoria Szydło
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Paweł Szymański
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Arkadiusz Urbański
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Zuzanna Wróblewska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF

2015

Imię i nazwisko Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
Mgr Szymon Piotr Chowański
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Lucyna Maria Jabłońska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Krzysztof Bartosz Kozyra
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Szymon Kubala
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Sylwia Paulina Łukasik
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Natalia Nowak-Szczepańska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Grzegorz Nowicki
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Ge Qu
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Tomasz Paweł Skrzypczak
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Aleksandra Jagienka Stach
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Łukasz Jakub Sznajder
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF

2014

Imię i nazwisko Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
Mgr Jakub Baranek
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Joanna Ciomborowska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF

2013

Imię i nazwisko Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie
Mgr Aleksandra Kłosińska
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
Mgr Michał Szcześniak
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF
PDF

Pobierz PDF