Data wydarzenia:

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Janiny Przesmyckiej w dniu 18.01.2023 o godz. 13:00

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
uprzejmie zawiadamia, że w dniu 18 stycznia 2023 r. o godz. 13:00 w Audytorium im. J. Paczoskiego, Collegium Biologicum ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Karoliny Janiny Przesmyckiej

pt: „Czynniki genetyczne wpływające na atrakcyjność oraz jej konsekwencje dla dostosowania u samców gupika (Poecilia reticulata)”
“Genetic predictors and fitness consequences of male attractiveness in the guppy Poecilia reticulata”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Radwan (UAM)

Recenzenci:

prof. UŁ dr hab. Piotr Minias (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Joanna Rutkowska (Uniwersytet Jagielloński)

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny jest w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, ul. Ratajczaka 38/40, https://repozytorium.amu.edu.pl
natomiast recenzje oraz streszczenie rozprawy zamieszczone są na stronie domowej Wydziału Biologii UAM.