Data wydarzenia:

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Szudarek-Trepto w dniu 11.01.2023 o godz. 10:30

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 11 stycznia 2023 r. o godz. 10:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Natalii Szudarek-Trepto
pt: „Powiązania filogenetyczne pomiędzy głównymi liniami ewolucyjnymi (nadrodzinami i rodzinami) roztoczy z nadkohorty Eupodides (Actinotrichida; Trombidiformes)”
„Phylogenetic relationships among main evolutionary lineages (superfamilies and families) in mites of the supercohort Eupodides (Actinotrichida: Trombidiformes)”

Promotor: prof. dr hab. Jacek Dabert (UAM)

Recenzentki:
prof. UG dr hab. Joanna Izdebska (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Joanna Mąkol (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Obrona odbędzie się przy użyciu MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w obronie rozprawy proszone są o kontakt najpóźniej w dniu 10 stycznia 2023 r. z Panią dr Karoliną Cerbin karolka@amu.edu.pl

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny jest w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, ul. Ratajczaka 38/40, https://repozytorium.amu.edu.pl
natomiast recenzje oraz streszczenie rozprawy zamieszczone są na stronie domowej Wydziału Biologii UAM.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o obronie N. Szudarek-Trepto.pdf 29.12.2022 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o obronie N. Szudarek-Trepto.pdf(458.1 KB)