Data wydarzenia:

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Wojciecha Podkowy w dniu 12 grudnia o godz. 9:30

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2022 r. o godz. 9:30 w Audytorium im. J. Paczoskiego, Collegium Biologicum ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Wojciecha Podkowy pt: „Wpływ światła na biologię i ekologię lęgową ptaków gniazdujących w dziuplach" “The influence of light on breeding biology and ecology of hole-nesting birds”.

Promotor: prof. UAM dr hab. Adrian Surmacki (UAM)

Recenzenci:

  • dr hab. Tomasz Mazgajski (Muzeum i Instytut Zoologii PAN)
  • prof. dr hab. Piotr Tryjanowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny jest w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, ul. Ratajczaka 38/40, https://repozytorium.amu.edu.pl
natomiast recenzje oraz streszczenie rozprawy zamieszczone są na stronie domowej Wydziału Biologii UAM.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o obronie mgr Paweł Podkowa.pdf 5.12.2022 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o obronie mgr Paweł Podkowa.pdf(411.6 KB)