Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Anny Marczak

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

dnia 15 września 2023 r. o godz.10.00, w Audytorium im. Józefa Paczoskiego, Collegium Biologicum w Poznaniu
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Małgorzaty Anny Marczak

pt: „Charakterystyka mechanizmu degradacji proteasomalnej syntazy ACC typu III-ACS7 u Arabidopsis thaliana”

Promotorka: prof. UAM dr hab. Agnieszka Ludwików (UAM)

Recenzentki:
prof. dr hab. Halina Gabryś (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Agnieszka Kiełbowicz-Matuk (Instytut Genetyki Roślin PAN)

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny jest w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, ul. Ratajczaka 38/40, https://repozytorium.amu.edu.pl, natomiast recenzje oraz streszczenie rozprawy zamieszczone są na stronie domowej Wydziału Biologii UAM https://biologia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/postepowania-awansowe/doktoraty

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o obronie M Marczak.pdf 11.09.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o obronie M Marczak.pdf(404.6 KB)