Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marleny Cichockiej

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

dnia 28 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w Małej Auli odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Marleny Katarzyny Cichockiej

pt: „Nowe funkcje białka hnRNP UL1 w komórkach ludzkich”

Promotorka:

prof. UAM dr hab. Katarzyna Dorota Raczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Jerzy Dobrucki (Uniwersytet Jagielloński)
  • prof.UM dr hab. Witold Szaflarski (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w Małej Auli Collegium Biologicum, ul Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu oraz przy użyciu MS Teams.


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a850099f10f504da39023aeb1ed005808%40thread.tacv2/1700127179003?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22332fe125-dc6c-41f6-a6f0-0f1b50181043%22%7d

Link do udziału w obronie może zostać przekazany również mailowo, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: karolka@amu.edu.pl

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny jest w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, ul. Ratajczaka 38/40, https://repozytorium.amu.edu.pl
natomiast recenzje oraz streszczenie rozprawy zamieszczone są na stronie domowej Wydziału Biologii UAM
https://biologia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/postepowania-awansowe/doktoraty

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o obronie Cichocka_Karolina Cerbin.pdf 16.11.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o obronie Cichocka_Karolina Cerbin.pdf(506.4 KB)