Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Węgrzyn

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

dnia 21 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w Sali Owalnej Collegium Biologicum ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 w Poznaniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Ewy Węgrzyn

pt: „Efektywność transferu wertykalnego grzybów endofitycznych”

Promotorka:

  • prof. dr hab. Marlena Lembicz (UAM)

Recenzentki:

  • prof. IGR PAN dr hab. Lidia Błaszczyk (Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk)
  • prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny jest w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, ul. Ratajczaka 38/40, https://repozytorium.amu.edu.pl natomiast recenzje oraz streszczenie rozprawy zamieszczone są na stronie domowej Wydziału Biologii UAM: https://biologia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/postepowania-awansowe/doktoraty

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mg_Karolina Cerbin.pdf 16.10.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mg_Karolina Cerbin.pdf(397.6 KB)