Data wydarzenia:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kaszewskiej-Gilas

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że w dniu 29 marca 2023 r. o godz. 12:00 w Sali B, Collegium Biologicum ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Kaszewskiej-Gilas

pt: „Taksonomia i ewolucja dutkowych roztoczy z rodziny Syringophilidae (Acariformes: Prostigmata) pasożytujących na ptakach gołębiowych (Aves: Columbiformes)” “Taxonomy and evolution of quill mites of the family Syringophilidae (Acariformes: Prostigmata) parasiting columbiform birds (Aves:Columbiformes)

Promotor: prof. dr hab. Maciej Skoracki (UAM)

Recenzentki:
prof. UG dr hab. Joanna Izdebska (Uniwersytet Gdański)
prof. UP dr hab. Magdalena Nowak-Chmura (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny jest w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, ul. Ratajczaka 38/40, https://repozytorium.amu.edu.pl
natomiast recenzje oraz streszczenie rozprawy zamieszczone są na stronie domowej Wydziału Biologii UAM
https://biologia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/postepowania-awansowe/doktoraty

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy_Katarzyna Kaszewska Gilas.pdf 10.03.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy_Katarzyna Kaszewska Gilas.pdf(460.1 KB)