Data wydarzenia:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Natalii Anny Marciniak-Musiał

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 21 marca 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Natalii Anny Marciniak-Musiał

pt: „Syringophylidae (Acariformes: Prostigmata) pasożytujące na ptakach papugowych (Aves: Psittaciformes)” “Syringophylidae (Acariformes: Prostigmata) parasitizing psittaciform birds (Aves: Psittaciformes)”

Promotorka: prof. UAM dr hab. Bożena Sikora (UAM)
Recenzentki:
prof. UG dr hab. Joanna Izdebska (Uniwersytet Gdański)
prof. UP dr hab. Magdalena Nowak-Chmura (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Obrona odbędzie się przy użyciu MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w obronie rozprawy proszone są o kontakt najpóźniej w dniu 20 marca 2023 r. z Panią dr Karoliną Cerbin karolka@amu.edu.pl

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny jest w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, ul. Ratajczaka 38/40, https://repozytorium.amu.edu.pl, natomiast recenzje oraz streszczenie rozprawy zamieszczone są na stronie domowej Wydziału Biologii UAM https://biologia.amu.edu.pl/nauka-i-badania/postepowania-awansowe/doktoraty

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr N. Marciniak-Musiał.pdf 10.03.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr N. Marciniak-Musiał.pdf(462.8 KB)