Biologia, niestacjonarne II stopnia

Studia II stopnia

Pionierskie odkrycia i osiągnięcia w dziedzinie biologii w ostatnich dziesięcioleciach zmieniły nasze postrzeganie świata. Dlatego właśnie biologia jest jednym z najbardziej ekscytujących kierunków studiów uniwersyteckich, jakie można studiować.
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

❯ Opis kierunku

Pionierskie odkrycia i osiągnięcia w dziedzinie biologii w ostatnich dziesięcioleciach zmieniły nasze postrzeganie świata. Dlatego właśnie biologia jest jednym z najbardziej ekscytujących kierunków studiów uniwersyteckich, jakie można studiować. Studia oferują ogólne wykształcenie w zakresie nauk przyrodniczych, wiedzę o wszystkich gałęziach badań biologicznych oraz umiejętność metodycznego myślenia i pracy naukowej.

Wydział Biologii UAM jest jednym z najlepszych miejsc w Polsce, gdzie możesz studiować biologię. Wykłady i zajęcia praktyczne zapoznają Cię także z biologią, bioróżnorodnością, genetyką, anatomią, fizjologią zwierząt i bioinformatyką. Pomoże Ci to rozwinąć wszechstronną wiedzę i umiejętności, które spełniają aktualne wymagania przemysłu i pracodawców. Będziesz mógł także realizować samodzielne projekty badawcze pod opieką doświadczonych badaczy. Korzystając z dużej różnorodności przedmiotów do wyboru, możesz, w zależności od indywidualnych zainteresowań, sam kształtować swój program nauczania i nabywać interesujące Cię umiejętności w ramach wybranej specjalności: Biologii molekularnej, Biologii komórki organizmu, Biologii populacji, Ekologii krajobrazu czy Biologii ewolucyjnej.

❯ Kwalifikacje i tytuły zawodowe

Studia na naszym Wydziale przygotują Cię do pracy:

 • badawczej i analitycznej w instytucjach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • w przemyśle,
 • w placówkach ochrony przyrody lub jednostkach administracji na stanowiskach wymagających przygotowania biologicznego, ośrodkach uprawy roślin i hodowli zwierząt,
 • w monitoringu badań klinicznych,
 • w administracji państwowej i samorządowej,
 • w redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych.
 • ❯ Sylwetka absolwenta

  Jako absolwent będziesz potrafił:

 • analizować, opisywać i wyjaśniać zjawisk przyrodnicze,
 • planować i wykonać zadania badawcze lub ekspertyzy z zakresu studiowanej specjalności biologicznej,
 • posługiwać się nowoczesną aparaturą badawczą powszechnie stosowaną w badaniach biologicznych,
 • stosować metody statystyczne oraz techniki i narzędzia bioinformatyczne do opisu zjawisk biologicznych i analizy danych,
 • wykorzystywać język naukowy nauk biologicznych i jej dyscyplin zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • ❯ Efekty uczenia się

  Biologia, studia II stopnia od roku 2024/25Obowiązujący
  PDF
  Pobierz PDF Biologia, studia II stopnia od roku 2024/25 (35.6 KB)
  Biologia, studia II stopnia od roku 2019/20Obowiązujący
  PDF
  Pobierz PDF Biologia, studia II stopnia od roku 2019/20 (607.3 KB)

  ❯ Program studiów II stopnia