Harmonogram

Harmonogram realizacji projektu:

Zadanie 1. Realizacja nowego interdyscyplinarnego programu SD z uwzględnieniem opracowania i przeprowadzenia pięciu dodatkowych zajęć dla doktorantów

Zakończono realizację zajęć dodatkowych w listopadzie 2022 r. Stopień realizacji zadania: 100%

W dn. 20.11.2023 r. o godz. 9.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej uczestnika projektu mgr. Piotra Kopcia.

Zadanie 2. Realizacja systemu wypłat stypendiów motywacyjnych

Zakończono realizację zadania w styczniu 2022 r. Stopień realizacji zadania: 100%

Zadanie 3. Organizacja staży zagranicznych/szkoleń w zakresie nowoczesnych technologii

Zakończono realizację zadania.

Zadanie 4. Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych/ korekta językowa

W ramach projektu udział w konferencjach może odbywać się zarówno w formie bezpośredniej, jaki i zdalnej. Zachęcamy uczestników projektu do uczestniczenia w konferencjach.
Wnioski o dofinansowanie wyjazdu na konferencję/kosztów udziału w konferencji, wraz z dokumentacją potwierdzającą zgłoszenie udziału w konferencji (zał. 4) należy składać do kierownika projektu prof. UAM dr hab. Agnieszki Ludwików, na adres: ludwika@amu.edu.pl oraz arl_kucz@amu.edu.pl, z dopiskiem w tytule „Dofinansowanie konferencji DOK/16”

W projekcie przewidziano również finansowanie kosztów korekty językowej: streszczeń konferencyjnych (abstraktów), posterów, prezentacji, manuskryptów artykułów, rozpraw doktorskich i opisów naukowych w projektach badawczych.

Zadanie 5. Organizacja i realizacja szkoły letniej "The challenges of interdisciplinary research"

Zakończono realizację zadania w czerwcu 2020 r.

Zadanie 6. Organizacja i przeprowadzenie zajęć przez profesorów zagranicznych

Zakończono realizację zadania w czerwcu 2023 r.

Regulamin zadania: staze, warsztaty, konferencje

Zalaczniki 1-5 do regulaminu (2021)