Kontakt

Zespół Projektowy

Wydział Biologii UAM w Poznaniu

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań

tel. 61 829 5819

Pracownicy