Opis projektu

Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Biologii UAM drogą do doskonałości naukowej

Celem projektu Interdyscyplinarne studia doktoranckie Wydziału Biologii UAM drogą do doskonałości naukowej POWR.03.02.00-00-I022/16 jest wdrożenie nowego interdyscyplinarnego programu stacjonarnych studiów doktoranckich o zasięgu międzynarodowym, w zakresie biologii, biotechnologii, biochemii, ekologii i ochrony środowiska. Program studiów jest realizowany w języku angielskim.

Podczas realizacji projektu doktoranci będą mieć możliwość udziału w specjalistycznych zajęciach anglojęzycznych, międzynarodowych konferencjach, wymiany doświadczeń, poznania nowych światowych trendów, teorii i metod badawczych.

W ramach projektu przewidujemy:

  • poszerzenie oferty dydaktycznej na studiach doktoranckich o nowe zajęcia (rozwijające kompetencje miękkie, przedsiębiorczość, wspierające innowacyjność)
  • 1-2 miesięczne staże naukowe dla doktorantów,
  • wizyty studyjne doktorantów w zagranicznych jednostkach naukowych,
    udział doktorantów w międzynarodowych konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych),
  • dodatkowe stypendia motywacyjne dla doktorantów,
  • wykłady prowadzone przez naukowców z zagranicy.

Wartość projektu: 1 852 936,56 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 561 654, 93 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. do 31.12.2023 r.