Ochrona środowiska

Studia II stopnia

Współczesna ochrona środowiska to dziedzina łącząca wiele obszarów nauki z praktyką zarządzania środowiskiem. Studiując na kierunku Ochrona środowiska będziesz spotykać się ze specjalistami z ekologii, biologii molekularnej, ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii.
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

❯ Opis kierunku

Ochrona Środowiskauznany za najlepszy kierunek studiów w Polsce w rankingu Perspektywy 2021, to elitarne studia dla osób kreatywnych, z pasją przyrodniczą. Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie specjalistów w zakresie zarządzania i monitoringu środowiska, oceny skutków wpływu działalności człowieka na organizmy żywe i przyczyn, skutków i mechanizmów degradacji środowiska przyrodniczego.

Na studiach II stopnia możesz rozwijać swoją wiedzę i nabywać nowe umiejętności w ramach wybranej ścieżki kształcenia: Ochrona środowisk lądowych, Ochrona środowisk wodnych czy Zarządzanie środowiskiem. W czasie dwuletnich studiów możesz aktywnie kształtować swój program nauczania i posiadane kompetencje wybierając przedmioty z szerokiej puli modułów do wyboru. Ponadto masz możliwość uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terenowych, projektach badawczych, wyprawach naukowych krajowych i zagranicznych na przykład w Polsce podczas International Summer School poświęconej badaniom hydrobiologicznym, w Arktyce w zakresie badań ekologicznych, czy w Afryce prowadząc badania ornitologiczne, czy uczestnicząc w Szkole Biologii Tropikalnej.

Poznasz i nauczysz się korzystać z metod ochrony i kształtowania środowiska oraz geograficznych systemów informacyjnych, modelowania matematycznego zjawisk ekologicznych, analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w szerokich domenach przestrzennych (krajobrazie, kontynentach, biomach etc.), a także prowadzenia monitoringu środowiska i przygotowywania raportów oddziaływań inwestycji na środowisko i zarządzania zasobami przyrody.

❯ Kwalifikacje i tytuły zawodowe

Po zakończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę przede wszystkim w:

 • instytucjach ochrony środowiska,
 • administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych,
 • prywatnych firmach konsultingowych, firmach eksperckich
 • laboratoriach specjalistycznych, analitycznych, diagnostyki molekularnej, kryminalistycznych, i in.,
 • nauce (wyższe uczelnie, instytuty badawcze karjowe i zagraniczne) na przyklad na studiach III stopnia.
 • ❯ Sylwetka absolwenta

  Absolwent rozumie i potrafi wykorzystać:

 • metody opracowywania dokumentów urzędowych, planistycznych oraz raportów i operatów środowiskowych,
 • strategie, metody i formy ochrony środowiska przyrodniczego w różnych skalach przestrzennych,
 • techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych stosowanych w badaniach nad funkcjonowaniem populacji, ekosystemów oraz wpływem działalności człowieka na środowisko;
 • zaawansowane techniki i narzędzia badawcze, używane w badaniach laboratoryjnych z zakresu ochrony środowiska,
 • przeprowadzić złożone zadania badawcze lub ekspertyzy, dobierać zaawansowane metody i zróżnicowane źródła danych porównawczych, w tym w języku angielskim.
 • ❯ Efekty uczenia się

  Ochrona środowiska, studia II stopniaObowiązujący
  PDF
  Pobierz PDF Ochrona środowiska, studia II stopnia (682.4 KB)

  ❯ Program studiów II stopnia