Władze i sekretariaty Instytutów

Instytut Biologii Eksperymentalnej

Dyrektor Instytutu

prof. UAM dr hab.

Agnieszka Bagniewska-Zadworna

Instytut Biologii i Ewolucji Człowieka

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab.

Izabela Makałowska

Sekretariat

Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab.

Krzysztof Sobczak

Sekretariat

Instytut Biologii Środowiska

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab.

Jacek Radwan

Sekretariat

Wiesława Chojnacka