Zespół dziekański

prof. UAM, dr hab.Beata Messyasz

prof. dr hab.Jakub Kosicki

Prof. Jakub Kosicki
Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

prof. dr hab.Małgorzata Garnczarska

dr hab.Marek Żywicki

prof. UAM, dr hab.Agnieszka Ludwików

Agnieszka Ludwików
Kierownik Studiów Doktoranckich