Studia I i II stopnia

Kierunki studiów

 • Biologia

  Ilustracja Biologia to ekscytująca i szybko rozwijająca się dziedzina nauki, która ma ogromne znaczenie w rozwiązywaniu globalnych problemów, takich jak choroby i ubóstwo, utrata różnorodności biologicznej i zmiany klimatu. W ostatnich latach nastąpił ogromny rozwój biologii komórki, biologii rozwoju, biologii ewolucyjna i ekologii. Dodatkowo procesy biologiczne stanowią podstawę wielu dziedzin i technologii przemysłowych jak pozyskiwanie biogazu i biopaliw, odzyskiwanie metali z hałd czy bioremediacja zanieczyszczonych terenów.


 • Biologia i zdrowie człowieka

  Ilustracja Biologia i zdrowie człowieka to kierunek dla osób, które chciałyby poznać i stosować nowoczesne techniki laboratoryjne i metody badawcze związane z oceną stanu biologicznego człowieka, jak również zainteresowanych służeniem swoją wiedzą i umiejętnościami drugiemu człowiekowi, tak by wspierać go w utrzymaniu lub odzyskiwaniu zdrowia.


 • Nauczanie biologii i przyrody

  IlustracjaStudenci kierunku uzyskują wszechstronną wiedzę biologiczną oraz nabywają kompetencje psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczne w zakresie edukacji przyrodniczej. Zdobywają wiedzę merytoryczną uwzględniającą wymagania stawiane przed nauczycielami przedmiotu przyroda oraz biologia.


 • Bioinformatyka

  IlustracjaBioinformatyka jest kierunkiem dla kandydatów zainteresowanych biologią molekularną i technikami informatycznymi, którzy chcą podejmować wyzwania nowoczesnej biologii. Kierunek wyróżnia się bogatą i różnorodną ofertą przedmiotów i zajęć o charakterze praktycznym.


 • Biotechnologia

  IlustracjaBiotechnologia jest wszędzie - od produkcji leków i szczepionek po modyfikacje genetyczne oraz technologie hodowli komórek i tkanek poprzez programy hodowlane, w których stosuje się sztuczną selekcję i hybrydyzację. Obejmuje wykorzystanie żywych organizmów i procesów biologicznych w inżynierii, technice, medycynie i innych dziedzinach wymagających bioproduktów.


 • Ochrona środowiska

  Ilustracja Współczesna ochrona środowiska to dziedzina łącząca wiele obszarów nauki z praktyką zarządzania środowiskiem. Studiując na kierunku Ochrona środowiska, uznanym za najlepszy kierunek studiów w Polsce w rankingu Perspektywy 2021, będziesz spotykać się ze specjalistami z ekologii, biologii molekularnej, ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii.