Raporty, rekomendacje i sprawozdania

Dodatkowe informacje na stronie:  Jakość kształcenia UAM (https://jakosc.amu.edu.pl)

2024

Rekomendacje rad programowych na rok 2024.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Rekomendacje rad programowych na rok 2024.pdf (95.1 KB)

2023

Rekomendacje rad programowych na rok 2023.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Rekomendacje rad programowych na rok 2023.pdf (97.3 KB)
Raport z ewaluacji zajęć dydaktycznych na WB_2022_2023.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Raport z ewaluacji zajęć dydaktycznych na WB_2022_2023.pdf (825.9 KB)
Sprawozdanie rad programowych za rok 2023.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Sprawozdanie rad programowych za rok 2023.pdf (199.4 KB)

2022

Rekomendacje rad programowych grup kierunków studiów na rok 2022.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Rekomendacje rad programowych grup kierunków studiów na rok 2022.pdf (199.1 KB)
Sprawozdanie rad programowych grup kierunków studiów za rok 2022.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Sprawozdanie rad programowych grup kierunków studiów za rok 2022.pdf (462.8 KB)

2021

Raport z ewaluacji zajęć dydaktycznych na WB_2020-2021.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Raport z ewaluacji zajęć dydaktycznych na WB_2020-2021.pdf (460.6 KB)
Sprawozdanie rad programowych grup kierunków studiów za rok 2021.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Sprawozdanie rad programowych grup kierunków studiów za rok 2021.pdf (791.4 KB)
Rekomendacje rad programowych grup kierunków studiów na rok 2021.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Rekomendacje rad programowych grup kierunków studiów na rok 2021.pdf (193.0 KB)

Ogólnouniwersyteckie ankiety 2020/21

WB-studenci-stacjonarni_raport-2020_2021.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF WB-studenci-stacjonarni_raport-2020_2021.pdf (6.0 MB)
WB-studenci-niestacjonarni_raport-2020_2021.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF WB-studenci-niestacjonarni_raport-2020_2021.pdf (5.2 MB)
WB-nauczyciele_raport-2020_2021.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF WB-nauczyciele_raport-2020_2021.pdf (1.3 MB)
WB-studenci-stacjonarni-biotechnologia_raport-2020_2021.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF WB-studenci-stacjonarni-biotechnologia_raport-2020_2021.pdf (5.5 MB)

Raport badania kształcenia zdalnego 2020/21

WB-studenci-niestacjonarni_ksztalcenie-zdalne_raport-2020-2021.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF WB-studenci-niestacjonarni_ksztalcenie-zdalne_raport-2020-2021.pdf (3.0 MB)
WB-kierunek-biologia-studenci-stacjonarni_ksztalcenie-zdalne_raport-2020-2021.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF WB-kierunek-biologia-studenci-stacjonarni_ksztalcenie-zdalne_raport-2020-2021.pdf (3.1 MB)
WB-studenci-stacjonarni_ksztalcenie-zdalne_raport-2020-2021.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF WB-studenci-stacjonarni_ksztalcenie-zdalne_raport-2020-2021.pdf (2.3 MB)

2020

Raport z ewaluacji zajęć dydaktycznych na WB_2019-2020.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Raport z ewaluacji zajęć dydaktycznych na WB_2019-2020.pdf (476.2 KB)

Ogólnouniwersyteckie ankiety 2019/20

WB-studenci-niestacjonarni_raport-2019_2020.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF WB-studenci-niestacjonarni_raport-2019_2020.pdf (4.3 MB)
WB-studenci-stacjonarni_raport-2019_2020.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF WB-studenci-stacjonarni_raport-2019_2020.pdf (4.1 MB)
WB-studenci-stacjonarni-biotechnologia_raport-2019_2020.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF WB-studenci-stacjonarni-biotechnologia_raport-2019_2020.pdf (5.5 MB)
WB-nauczyciele_raport-2019_2020.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF WB-nauczyciele_raport-2019_2020.pdf (1.8 MB)

2019

01-Raport-WZZJK-2019.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 01-Raport-WZZJK-2019.pdf (492.5 KB)

2018

02-Rekomendacje-WZOJK-na-2018.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 02-Rekomendacje-WZOJK-na-2018.pdf (200.9 KB)
05-Badanie-Jakosci-Ksztalcenia-2017-2018-studenci-niestacjonarni-WB.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 05-Badanie-Jakosci-Ksztalcenia-2017-2018-studenci-niestacjonarni-WB.pdf (3.7 MB)
06-Badanie-Jakosci-Ksztalcenia-2017-2018-studenci-stacjonarni-WB.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 06-Badanie-Jakosci-Ksztalcenia-2017-2018-studenci-stacjonarni-WB.pdf (3.5 MB)
01-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-Wydzialowego-Zespolu.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 01-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-Wydzialowego-Zespolu.pdf (1.1 MB)
03-Sprawozdanie-WZZJK-z-rekomendacji-WZOJK-na-rok-2017-2018.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 03-Sprawozdanie-WZZJK-z-rekomendacji-WZOJK-na-rok-2017-2018.pdf (378.0 KB)
07-Badanie-Jakosci-Ksztalcenia-2017-2018-doktoranci-WB-bez-oceny-kierownika-SD.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 07-Badanie-Jakosci-Ksztalcenia-2017-2018-doktoranci-WB-bez-oceny-kierownika-SD.pdf (1.3 MB)
04-Arkusz-samooceny-Wydzial-Biologii.docxObowiązującyRafał Bajaczyk
DOCX
Pobierz DOCX 04-Arkusz-samooceny-Wydzial-Biologii.docx (39.9 KB)

2017

03-Sprawozdanie-WZZJK-z-rekomendacji-WZOJK-na-2016.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 03-Sprawozdanie-WZZJK-z-rekomendacji-WZOJK-na-2016.pdf (435.6 KB)
04-Wyniki-badania-jakosci-ksztalcenia-2016-2017-WB_doktoranci.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 04-Wyniki-badania-jakosci-ksztalcenia-2016-2017-WB_doktoranci.pdf (666.3 KB)
01-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-WZOJK-w-roku-akademickim-2016-2017.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 01-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-WZOJK-w-roku-akademickim-2016-2017.pdf (359.7 KB)
05-Wyniki-badania-jakosci-ksztalcenia-2016-2017-WB_nauczyciele.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 05-Wyniki-badania-jakosci-ksztalcenia-2016-2017-WB_nauczyciele.pdf (709.9 KB)
07-Wyniki-badania-jakosci-ksztalcenia-2016-2017-WB_studia_stacjonarne.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 07-Wyniki-badania-jakosci-ksztalcenia-2016-2017-WB_studia_stacjonarne.pdf (886.7 KB)
02-Rekomendacje-WZOJK-na-2016-2017.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 02-Rekomendacje-WZOJK-na-2016-2017.pdf (350.0 KB)
06-Wyniki-badania-jakosci-ksztalcenia-2016-2017-WB_studia_niestacjonarne.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 06-Wyniki-badania-jakosci-ksztalcenia-2016-2017-WB_studia_niestacjonarne.pdf (792.9 KB)

2016

11-Sprawozdanie-WZZJK-z-rekomendacji-WZOJK-na-2015.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 11-Sprawozdanie-WZZJK-z-rekomendacji-WZOJK-na-2015.pdf (491.6 KB)
04-Raport-z-badania-jakosci-ksztalcenia-przeprowadzonego-wsrod-doktorantow-w-roku-akademickim-2015-2016.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 04-Raport-z-badania-jakosci-ksztalcenia-przeprowadzonego-wsrod-doktorantow-w-roku-akademickim-2015-2016.pdf (94.9 KB)
01-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-WZOJK-w-roku-akademickim-2015-2016.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 01-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-WZOJK-w-roku-akademickim-2015-2016.pdf (516.0 KB)
03-Raport-z-badania-jakosci-ksztalcenia-przeprowadzonego-wsrod-nauczycieli-akademickich-w-roku-akademickim-2015-2016.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 03-Raport-z-badania-jakosci-ksztalcenia-przeprowadzonego-wsrod-nauczycieli-akademickich-w-roku-akademickim-2015-2016.pdf (95.9 KB)
07-Raport-wydzialowy-nauczyciele-akademiccy-WB.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 07-Raport-wydzialowy-nauczyciele-akademiccy-WB.pdf (95.5 KB)
06-Raport-z-badania-jakosci-ksztalcenia-przeprowadzonego-wsrod-studentow-studiow-niestacjonarnych-w-roku-akademickim-2015-2016.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 06-Raport-z-badania-jakosci-ksztalcenia-przeprowadzonego-wsrod-studentow-studiow-niestacjonarnych-w-roku-akademickim-2015-2016.pdf (94.6 KB)
05-Raport-z-badania-jakosci-ksztalcenia-przeprowadzonego-wsrod-studentow-studiow-stacjonarnych-w-roku-akademickim-2015-2016.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 05-Raport-z-badania-jakosci-ksztalcenia-przeprowadzonego-wsrod-studentow-studiow-stacjonarnych-w-roku-akademickim-2015-2016.pdf (94.0 KB)
09-Raport-wydzialowy-studia-niestacjonarne-WB.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 09-Raport-wydzialowy-studia-niestacjonarne-WB.pdf (94.6 KB)
08-Raport-wydzialowy-studia-stacjonarne-WB.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 08-Raport-wydzialowy-studia-stacjonarne-WB.pdf (94.0 KB)
10-Raport-wydzialowy-studia-doktoranckie-WB.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 10-Raport-wydzialowy-studia-doktoranckie-WB.pdf (94.9 KB)
02-Rekomendacje-WZOJK-na-2015-2016.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 02-Rekomendacje-WZOJK-na-2015-2016.pdf (213.3 KB)

2015

2-Rekomendacje-WZOJK-na-2015-2016.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 2-Rekomendacje-WZOJK-na-2015-2016.pdf (230.6 KB)
1-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-WZOJK-w-roku-akademickim-2014-2015.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 1-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-WZOJK-w-roku-akademickim-2014-2015.pdf (231.6 KB)
3-Sprawozdanie-WZZJK-z-rekomendacji-WZOJK-na-2014.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 3-Sprawozdanie-WZZJK-z-rekomendacji-WZOJK-na-2014.pdf (375.3 KB)

2014

3-Sprawozdanie-WZZJK-z-wyk.-rekomendacji-WZOJK-na-rok-2013-2014.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 3-Sprawozdanie-WZZJK-z-wyk.-rekomendacji-WZOJK-na-rok-2013-2014.pdf (341.2 KB)
2-Rekomendacje-WZOJK-na-2014-2015.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 2-Rekomendacje-WZOJK-na-2014-2015.pdf (213.7 KB)
1-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-WZJOK-w-roku-2013-2014.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 1-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-WZJOK-w-roku-2013-2014.pdf (293.2 KB)

2013

2-Rekomendacje-WZOJK-na-rok-2013-2014.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 2-Rekomendacje-WZOJK-na-rok-2013-2014.pdf (207.4 KB)
1-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-WZOJK-w-roku-2012-2013.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 1-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-WZOJK-w-roku-2012-2013.pdf (289.1 KB)
3-Sprawozdanie-WZZJK-z-wykonania-rekomendacji-WZOJK-na-rok-2012-2013.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 3-Sprawozdanie-WZZJK-z-wykonania-rekomendacji-WZOJK-na-rok-2012-2013.pdf (249.0 KB)

2012

2-Rekomendacje-WZOJK-na-Wydziale-Biologi-na-rok-2012-2013.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 2-Rekomendacje-WZOJK-na-Wydziale-Biologi-na-rok-2012-2013.pdf (198.8 KB)
1-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-WZJOK-w-roku-2011-2012-i-realizacji-rekomendacji-z-2011.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 1-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-WZJOK-w-roku-2011-2012-i-realizacji-rekomendacji-z-2011.pdf (223.8 KB)

2011

2-Suplement-do-sprawozdania-WZOJK-za-rok-2009-2010.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 2-Suplement-do-sprawozdania-WZOJK-za-rok-2009-2010.pdf (3.9 MB)
1-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-WZJOK-w-roku-2009-2010.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 1-Sprawozdanie-z-dzialalnosci-WZJOK-w-roku-2009-2010.pdf (234.0 KB)

Raporty samooceny Wydziału Biologii

3-Raport-samooceny-WB-2012.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 3-Raport-samooceny-WB-2012.pdf (803.6 KB)
2-Raport-samooceny-WB-2014.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 2-Raport-samooceny-WB-2014.pdf (903.9 KB)
1-Raport-samooceny-WB-2016.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 1-Raport-samooceny-WB-2016.pdf (744.5 KB)
4-Raport-samooceny-WB-2010.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF 4-Raport-samooceny-WB-2010.pdf (1019.4 KB)