Bioinformatyka

Studia I stopnia

Bioinformatyka jest kierunkiem dla kandydatów zainteresowanych biologią molekularną i technikami informatycznymi, którzy chcą podejmować wyzwania nowoczesnej biologii. Program studiów stworzono we współpracy z pracodawcami i firmami bioinformatycznymi.
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

❯ Opis kierunku

  Bioinformatyka jest kierunkiem dla kandydatów zainteresowanych biologią molekularną i technikami informatycznymi, którzy chcą podejmować wyzwania nowoczesnej biologii. Kierunek wyróżnia się bogatą i różnorodną ofertą przedmiotów i zajęć o charakterze praktycznym. Program studiów stworzono we współpracy z pracodawcami i firmami bioinformatycznymi (m.in. Ardigen, GenXone S.A.) wzbogacając go o dodatkowe formy kształcenia (np. kursy i staże w firmach z branży bioinformatycznej). Szeroka paleta przedmiotów fakultatywnych umożliwia studentom skoncentrowanie się na wybranych aspektach bioinformatyki – np. analizie danych genomowych, algorytmice czy bioinformatyce strukturalnej.

❯ Kwalifikacje i tytuły zawodowe

 • Posługiwanie się narzędziami informatycznymi służącymi do analizy złożonych zbiorów informacji biomedycznych.
 • Projektowanie i konstruowanie własnych narzędzi informatycznych służących do rozwiązywania konkretnych problemów biologii molekularnej.
 • Zaawansowana znajomość języka programowania Python.
 • Zastosowanie współczesnych technologii informacyjnych w badaniach biomedycznych i biologii molekularnej.
 • Projektowanie baz danych i zarządzenie zawartą w nich informacją biologiczną.

❯ Sylwetka absolwenta

  Potencjalne miejsca pracy:

 • krajowe i zagraniczne laboratoria bioinformatyczne, diagnostyczne i badawcze;
 • działy badawczo-rozwojowe firm farmaceutycznych zajmujących się m.in. poszukiwaniem nowych leków;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem i rozwojem oprogramowania bioinformatycznego (np. na potrzeby diagnostyki medycznej);
 • jednostki doradcze i projektujące procesy biotechnologiczne;
 • instytucje zajmujące się obsługą biologicznych i medycznych baz danych.

❯ Efekty uczenia się

Bioinformatyka, studia I stopniaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Bioinformatyka, studia I stopnia (618.8 KB)

❯ Program studiów I stopnia