Biotechnologia

Studia I stopnia

Program studiów obejmuje wykorzystanie żywych organizmów i procesów biologicznych w inżynierii, technice, medycynie i innych dziedzinach wymagających bioproduktów. Łączy typowe nauki biologiczne z innymi dyscyplinami naukowymi (chemią, inżynierią, informatyką, fizyką itp.).
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

❯ Opis kierunku

  Biotechnologia obejmuje wykorzystanie żywych organizmów i procesów biologicznych w inżynierii, technice, medycynie i innych dziedzinach wymagających bioproduktów. Program studiów łączy typowe nauki biologiczne (genetykę, biochemię, biologię molekularną, mikrobiologię, biologię komórki) z innymi dyscyplinami naukowymi (chemią, inżynierią, informatyką, fizyką itp.). Pracując indywidualnie i w grupach student zdobywa umiejętności techniczne i biznesowe, aby osiągać sukces w branży biotechnologicznej i biomedycznej. Oprócz zajęć obowiązkowych studenci wybierają wśród szerokiej oferty modułów wybieralnych, samodzielnie kierując swoją ścieżką kształcenia. W czasie studiów studenci biorą udział w projektach badawczych, starają się o finansowanie własnego pomysłu naukowego, a także wyjeżdżają za granicę w ramach programu Erasmus+.

  Biotechnologia to kierunek dla osób szukających nowych wyzwań i interesujących się najnowszymi osiągnięciami biologii. Celem studiów na kierunku Biotechnologia jest przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do stosowania nowoczesnych technik biologii molekularnej, biotechnologii i inżynierii genetycznej w ochronie środowiska, przemyśle i medycynie

❯ Kwalifikacje i tytuły zawodowe

  Absolwent potrafi:

 • wykorzystać techniki i metody analityczne do formułowania i rozwiązywania zadań symulacyjnych jak i eksperymentalnych,
 • stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii molekularnej i inżynierii genetycznej,
 • analizować dane eksperymentalne i wyciągać na tej podstawie wnioski,
 • wykorzystać narzędzia matematyczne, informatyczne i statystyczne w opracowywaniu i interpretacji wyników doświadczalnych,
 • posługiwać się językiem obcym w zakresie nauk przyrodniczych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2.

❯ Sylwetka absolwenta

  Będziesz mógł podjąć pracę:

 • w biologicznych i biotechnologicznych laboratoriach środowiskowych i diagnostycznych;
 • w firmach farmaceutycznych, chemicznych i biotechnologicznych;
 • w firmach wykorzystujących bioprocesy, zwłaszcza w zakładach spożywczych;
 • na uczelniach i w instytutach badawczych;
 • założyć własną firmę biotechnologiczną.

❯ Efekty uczenia się

Biotechnologia, studia I stopnia, do r. 2024/25Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Biotechnologia, studia I stopnia, do r. 2024/25 (35.3 KB)
Biotechnologia, studia I stopnia. od r. 2022/23Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Biotechnologia, studia I stopnia. od r. 2022/23 (178.5 KB)
Biotechnologia, studia I stopnia, do r. 2021/22Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Biotechnologia, studia I stopnia, do r. 2021/22 (619.3 KB)

❯ Program studiów I stopnia